De Fraeylemaborg

In 2003 en 2004 hebben wij ons eerste onderzoek in de Fraeylemaborg in Slochteren gedaan. Van dat onderzoek hebben we een uitvoerig rapport gemaakt. De jaren daarna zijn bij verschillende onderhoudswerkzaamheden in de gracht om de borg en in de tuin erachter nog meer belangwekkende vondsten gedaan, die wij in vervolgrapporten hebben besproken.

Al deze onderzoeken leverde zoveel stof op, dat wij besloten hebben om in navolging van ons eerste boek over de Menkemaborg, Van steenhuis tot bor g, ook een boek te schrijven over de Fraeylemaborg. Dat boek is in juli 2010 uitgegeven, met als titel De toren uit het midden. Bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos.

In het boek besteden wij veel aandacht aan de vraag hoe het komt dat de toren van de borg niet symmetrisch in het midden staat. De ontwikkeling van het oudste deel uit de dertiende eeuw tot een adellijk huis met de daarbij behorende toren heeft zoveel sporen nagelaten dat wij tot een hypothese gekomen zijn die de oorspronkelijke plaats van de toren verklaart.

De verbouwingen die daarna volgden, hebben van de plaats van de toren gebruik gemaakt, op een manier die tot de huidige verschijningsvorm geleid heeft. We hebben daarbij aangetoond dat de grootste verbouwing al aan het eind van de zeventiende eeuw heeft plaatsgevonden, bijna een eeuw eerder dan tot nu toe gedacht werd. Daarbij is een ontwerpprincipe gebruikt, dat ook in de oorspronkelijke tuin terug te vinden is. De restanten ervan zijn in de huidige tuin nog te zien.

Ook de bijgebouwen zijn onderzocht en krijgen ruim aandacht. In het boek zijn eigen foto’s, archieffoto’s en tekeningen opgenomen, maar ook foto’s van Sake Elzinga, beroepsfotograaf die veel in landelijke kranten en o.a. in boeken van het Drentse Landschap publiceert. Aan de vormgeving is veel aandacht besteed.