Bloedzuigerij

Aan de Drentse Hoofdvaart, tussen Havelte en Meppel, ligt een gebouw dat erg on-Drents is qua uiterlijk. Wat al ongebruikelijk is op die plaats: het heeft een verdieping. Maar het ziet er ook bijzonder uit: grote ramen, gepleisterd, op de hoeken lijken natuurstenen in kettingverband aangebracht, kortom, voor een landelijke omgeving tussen boerderijen een ongebruikelijk bouwwerk.

Uit archiefonderzoek blijkt het een huis te zijn dat in 1838 door Pieter Hofstede Crull, arts te Meppel, gebouwd is. Hij was familie van de gouverneur, nu commissaris van de koning, in Drenthe. De medische wetenschap was nog niet zo ontwikkeld als vrij kort daarna in de negentiende eeuw op gang kwam. Als veel gebruikt hulpmiddel bij aderlaten werden bloedzuigers gebruikt. Om aan de behoefte van bloedzuigers tegemoet te komen, besloot Crull zelf een kwekerij voor bloedzuigers op te zetten. Daartoe werden bassins aangelegd, op het terrein waar het huis staat. Want de dokter wilde natuurlijk een aardig buiten hebben, vlakbij Meppel. Het verhaal gaat dat hij zich voor de bouw heeft laten inspireren door een Frans huis, waar hij kwam om zijn familie te bezoeken.

Het gebouw heeft twee ingangen, een voor het huis zelf en een voor een aanbouw, waarin waarschijnlijk een beheerder woonde. De aanbouw was oorspronkelijk met riet gedekt, wat vastgesteld kon worden bij ons onderzoek.

De natuurstenen bleken bij nader onderzoek te bestaan uit imitatie ervan uitgevoerd in mortel.

Toen het kweken van bloedzuigers geen zin meer had, is het huis met een deel en een aantal bijgebouwen uitgebreid, zodat het als boerderij verder kon. Aan het eind van de twintigste eeuw was ook dat niet meer rendabel, zodat het nu weer als woonhuis gebruikt gaat worden. 

Maar in de omgeving staat het complex nog steeds, ook in 2017, bekend als de bloedzuigerij