Publicaties

 • Jan Battjes, 'Begraafplaatsen en kerkhoven. Hun symboliek en gebruiken', Pluustergoud 8 (1998);
 • Jan Battjes en Hans Ladrak, 'Rook uit de toren. De bouwgeschiedenis van de kerk en pastorie van Kiel-Windeweer', Groninger Kerken 20 (2003);
 • Jan Battjes en Hans Ladrak, Van steenhuis tot borg. De bouwhistorie van de Menkemaborg, Groningen (2005);
 • Jan Battjes en Harry de Olde, 'Houten graftekens in Groningen', Groninger Kerken 23 (2006);
 • Jan Battjes, 'Uitregtse vloeren in het Groningerland', Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek 27 (2007);
 • Jan Battjes en Kees Hartenhof, 'De ontwikkeling van de drainage', Het Wold 6 (2007);
 • Jan Battjes en Hans Ladrak , 'Spreeuwensoep', Groninger Kerken 24 (2007);
 • Hans Ladrak, 'Oud hout', Toen 4 (2007), 20-23;
 • Hans Ladrak en Erwin de Leeuw, 'De boerderij'. Deel 6 in de serie Drenthe toen en nu, Zwolle (2008).
 • Hans Ladrak e.a., Keuterijen in Drenthe. Monumenten van bescheidenheid
 • Jan Battjes, Het vergeten bouwvlak, Grof keramische dakbedekking in het Groningerland, Stad & Lande 2 (2009)
 • Jan Battjes, De codeersleutel. Ontwerpmethodiek en geometrie in de middeleeuwse bouwkunst, Groningen (2010)
 • Jan Battjes en Hans Ladrak, De toren uit het midden. Bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos, Groningen (2010)
 • Jan Battjes, 'Een keramisch ventilatierooster', in: Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek nr. 34 (juli 2010), 23
 • Jan Battjes, 'Het vergeten bouwvlak', in Een andere kijk op grofkeramiek. Historie, formaten en toepassingen van radiaalsteen-baksteen-plavuizen-dakpannen-gresrioolbuizen-systeemsteen-steengaas-draineerbuizen, Makkum (Stichting Historie Grofkeramiek) 2013, 44-73
 • Jan Battjes, 'De ontwikkeling van drainage en productie en transport van draineerbuizen', in Een andere kijk op grofkeramiek. Historie, formaten en toepassingen van radiaalsteen-baksteen-plavuizen-dakpannen- gresrioolbuizen-systeemsteen-steengaas- draineerbuizen, Makkum (Stichting Historie Grofkeramiek) 2013, 76-89
 • Hans Ladrak e.a., Gods huisjes. Drentse kerken van bescheidenheid, Assen (InBoekvorm) 2011
 • Hans Ladrak e.a., Op Erica (1863-2013). Van boekweit- en veenkolonie naar een moderne dorpssamenleving, Beilen (Uitgeverij Drenthe) 2013